1.03.2019

1.03.2019

Piątek VII tygodnia Okresu Zwykłego

W tym dniu Msza nie odprawia się