12.04.2019

12.04.2019

Piątek V tygodnia Wielkiego Postu

W tym dniu Msza nie odprawia się