13.03.2020

13.03.2020

Piątek II tygodnia Wielkiego Postu

Próba śpiewu: godzina 18:15
aula Wydziału Teologicznego
Msza Święta: godzina 19:30
kaplica WT UAM
Ordinarium XVIII
Proprium
(ex Graduale Simplex)
Introit Tunc invocabis
Offertorium Cum facis eleemosynam
Communio Da nobis Domine
Post missam Ave Regina caelorum