14.02.2020

14.02.2020

Święto św. Cyryla i Metodego

W tym dniu Msza nie odprawia się