14.12.2018

14.12.2018

Wspomnienie św. Jana od Krzyża

Próba śpiewu: godzina 18:15
aula Wydziału Teologicznego
Msza Święta: godzina 19:30
katedra poznańska
Ordinarium V
Proprium
(ex Graduale Simplex)
Introit Rorate caeli
Offertorium Beati omnes
Communio Ave verum
Post missam Alma Redemptoris Mater