15.02.2019

15.02.2019

Piątek V tygodnia Okresu Zwykłego.

Próba śpiewu: godzina 18:15
aula Wydziału Teologicznego
Msza Święta: godzina 19:30
katedra poznańska
Ordinarium XVI
Proprium
(ex Graduale Simplex)
Introit Introibo in domum
Offertorium Beati omnes
Communio Ego sum panis
Post missam Salve Regina