15.03.2019

15.03.2019

Piątek I tygodnia Wielkiego Postu

W tym dniu Msza nie odprawia się