17.01.2020

17.01.2020

Wspomnienie św. Antoniego

Próba śpiewu: godzina 18:15
aula Wydziału Teologicznego
Msza Święta: godzina 19:30
katedra poznańska
Ordinarium XVI
Proprium
(ex Graduale Simplex)
Introit Iustus ut palma
Offertorium Intende voci
Communio Benedixisti Domine
Post missam Sub tuum praesidium