20.03.2020

20.03.2020

Piątek III tygodnia Wielkiego Postu

W tym dniu Msza nie odprawia się