21.02.2020

21.02.2020

Piątek VI tygodnia Okresu Zwykłego

W tym dniu Msza nie odprawia się