22.03.2019

22.03.2019

Piątek II tygodnia Wielkiego Postu

W tym dniu Msza nie odprawia się