24.01.2020

24.01.2020

Wspomnienie św. Franciszka Salezego

Próba śpiewu: godzina 18:15
aula Wydziału Teologicznego
Msza Święta: godzina 19:30
katedra poznańska
Ordinarium V
Proprium
(ex Graduale Simplex)
Introit Da pacem Domine
Offertorium Intende voci
Communio Deo nostro
Post missam Ave Maria