27.03.2020

Piątek IV tygodnia Wielkiego Postu

W tym dniu Msza nie odprawia się