29.03.2019

29.03.2019

Piątek III tygodnia Wielkiego Postu

Próba śpiewu: godzina 18:15
aula Wydziału Teologicznego
Msza Święta: godzina 19:30
kaplica WT UAM
Ordinarium XVIII
Proprium
(ex Graduale Simplex)
Introit Oculi mei
Offertorium Illumina oculos meos
Communio Can. Parce Domine
Post missam Ave Regina caelorum