3.01.2020

3.01.2020

3 stycznia

W tym dniu Msza nie odprawia się