6.03.2020

6.03.2020

Piątek I tygodnia Wielkiego Postu

W tym dniu Msza nie odprawia się