7.02.2020

7.02.2020

Piątek IV tygodnia Okresu Zwykłego

W tym dniu Msza nie odprawia się