9.11.2018

9.11.2018

Święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

Próba śpiewu: godzina 18:15
aula Wydziału Teologicznego
Msza Święta: godzina 19:30
katedra poznańska
Ordinarium XI, GL XV
Proprium
(ex Graduale Simplex)
Introit Introibo in domum
Offertorium Beati omnes
Communio Ego sum panis
Post missam Salve Regina