Msza

Msza Święta sprawuje się wg Novus Ordo Missae w języku łacińskim.