zamów intencję

Przed wysłaniem formularza sprawdź dostępność intencji.

Potwierdzenie rezerwacji następuje tylko telefonicznie.

Dobrowolne stypendia można składać przed lub po mszy osobiście u celebransa.

Imię i nazwisko*

Adres email*

Numer telefonu*

Intencja mszy*

Data*

Skąd dowiedziałeś się o Piątkowych mszach św.?

Rozwiąż*
8-5=?